24
oktober
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Acture neemt initiatief tot Ascot Advies

Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, heeft een aparte advies organisatie getiteld Ascot Advies opgericht. Ascot Advies zal zich met name richten op advies aan het middenbedrijf in Nederland (tot 150 medewerkers) daar zij onvoldoende op de hoogte is van de kansen en risico's die ze hebben vanwege de wijzigende wetgeving en de continue veranderingen op het gebied van sociale zekerheid.

24-10-2015 | Ascot Advies start met 5 adviseurs vanuit Leiderdorp en richt zich specifiek op het adviseren rondom Ziektewet en WGA aan het middenbedrijf. De adviseurs van Ascot zijn goed getrainde specialisten die vanuit een eerste inventarisatie komen tot een gericht en maatgesneden advies voor de werkgever.
 
Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: "We bemerken dat veel kleinere organisaties behoefte hebben aan advies en dat deze voor hen niet voorhanden was. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen tot het oprichten van een "eigen" advies tak. Want de sociale zekerheid in Nederland is volop in beweging. Wijzigende wetgeving, BeZaVa, WGA flex in combinatie met WGA vast, individualisering van premies, hybride stelsel van publieke en private verzekeringsmogelijkheden, kortom een landschap met vele gezichten en invalshoeken waar we ondernemers nu proberen wat meer richting in te geven."
 
Acture is als grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid voor Ziektewet en WGA al jarenlang actief aan de frontlinie. Recent publiceerde Acture nog haar position paper over de mogelijke invulling van een robuust en werkend hybride stelsel.

Voor meer informatie www.ascotadvies.nl.

Journalisten over mij als adviseur

Journalisten over mij als adviseur

o.m. FD, De Telegraaf en BNR

Van Nieuwsuur tot Jeugdjournaal

Ik help u graag!

Kwaliteit volgens de VPRA