Nijmegen,
17
april
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Griepgolf kost dit jaar ‘slechts’ 750 miljoen euro

Samenvatting

Uit ziektecijfers van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, blijkt dat de griepgolf van de afgelopen maanden Nederland beduidend minder heeft gekost ten opzichte van vorig jaar. Waar vorig jaar in april de griepperiode 2017/18 al op 1,2 miljard euro en uiteindelijk eindigde op een kostenpost van 1,3 miljard euro, komen we nu half april uit op een kostenpost van 750 miljoen euro.

De verwachting dat dit bedrag nog sterk stijgt is nihil dit daar de griepgolf achter de rug is. De kans dat griep dit voorjaar opnieuw in opkomst komt, is met het warmer wordende weer zeer klein.

 

Acture die voortaan de cumulatieve griepkosten gaat publiceren op haar website is als volgt tot haar berekening gekomen:

Uitgaande van 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van € 30.000, een landelijke loonsom van € 206 miljard en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017 is een schatting gemaakt van de totale verwachte kosten van griepgolven. De griepgolf 2016-2017 kostte inclusief de uitloop tot het einde € 550 miljoen. De griepgolf 2017-2018 heeft € 1,3 miljard gekost.

Griepverzuim kost Nederland 750 miljoen euro

17
apr
2019
www.bd.nl

'Griepverzuim kost 750 miljoen euro'

17
apr
2019
www.msn.com
Boilerplate

Over Acture
Acture is sinds eind 2008 actief op de markt voor private uitvoering van de sociale zekerheid. Na aanvankelijke focus op de uitzendbranche breidden we onze dienstverlening in 2011 uit naar de andere sectoren van Nederland. Daarnaast voeren we voor eigenrisicodragers de WGA en de WW uit. Met ruim 70.000 dossiers per jaar is Acture de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland.

Zie ook: www.acture.nl