Amsterdam,
15
december
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jeugdeducatiefonds: Financiële hulp voor onderwijsondersteuning bij kinderen

Samenvatting

Vandaag heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel het startschot gegeven voor de werkzaamheden van het Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds biedt financiële hulp aan kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen waardoor kinderen een lager niveau van opleiding bereiken dan mogelijk is. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan het tegengaan van de ongelijkheid. Het fonds gaat in 2016 van start op zeventien verschillende basisscholen.

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: “Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Hier willen wij wat aan doen. Als de stimulans vanuit huis beperkt is, is extra ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te begeleiden maar ook voor het organiseren van extra (buiten)schoolse activiteiten om de leefwereld van de kinderen te verruimen en het welbevinden te verhogen. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.”

Minister Asscher: “Kinderen verdienen gelijke kansen. Het is rechtvaardig als ieder kind zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen en op school kan manifesteren. Een goede start van je leven, geeft de grootste kans op een mooi leven. Daar moeten we voor vechten en daarom trekt het kabinet extra geld uit om armoede onder kinderen tegen te gaan. En daarom ben ik blij met ieder initiatief dat hieraan bijdraagt, zoals het Jeugdeducatiefonds.”

Start op 17 scholen en alleen via intermediair
In samenspraak met ouders en kinderen kan een professional van een gecertificeerde basisschool een aanvraag indienen. Na toetsing en het vastleggen van afspraken kan een kind ondersteuning krijgen tot een maximaal bedrag van € 1.000,-- per jaar ten behoeve van school/educatie-gerelateerde uitgaven. In 2016 gaat het Jeugdeducatiefonds starten op 17 scholen: Amsterdam (3), Leeuwarden (5), Rotterdam (3), Den Haag (3) en Utrecht (3).

Het Jeugdeducatiefonds wordt in deze opstartfase mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels, Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Amsterdam, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Madurodam Steunfonds, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en particuliere giften.

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Asscher start schoolfonds voor arme kinderen

15
dec
2016
www.bnr.nl

Meer geld voor schoolspullen en schoolreisjes

15
dec
2016
jeugdjournaal.nl