Amsterdam,
18
april
2018
|
13:45
Europe/Amsterdam

Partnership maakt biobrandstof voor iedereen bereikbaar

Biokolen alternatieve brandstof voor elektriciteitsproductie en verwarming

Samenvatting

Een partnership van internationale bedrijven gaat op verschillende plaatsen in de wereld installaties bouwen, waar op commerciële schaal biokolen worden geproduceerd. Die kunnen wereldwijd als duurzame brandstof gebruikt worden in elektriciteitscentrales en verwarmingsinstallaties, wat een flinke stap in de strijd tegen klimaatverandering zou betekenen.

Van alle bronnen voor ons totale mondiale energieverbruik bestaat 19,3% uit hernieuwbare energie, waarvan bijna driekwart wordt opgewekt uit biomassa, volgens het Renewable Energy Network (REN21). Bij de productie van biokolen worden voornamelijk biomassa reststromen uit o.a. de houtverwerkende industrie, duurzame bosbouw en groenonderhoud gebruikt. Het gebruik van biokolen leidt tot een forse reductie van CO2-uitstoot en een toename van het gebruik van biomassa, dat een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Met biokolen is het zelfs mogelijk de elektriciteitsproductie van kolencentrales zonder aanpassingen te vergroenen.

Initiatiefnemers van het partnership zijn Clean Electricity Generation (CEG) en Stork. Stork, een onderdeel van Fluor, zal de productie-installaties bouwen en onderhouden. De eerstvolgende productie-installatie in voorbereiding staat gepland in Estland. CEG en Stork werken momenteel aan een bouwkundig onderzoek en een eerste ontwerp van de installatie. Start van de bouw is in het derde kwartaal van dit jaar gepland. Parallel wordt gewerkt aan installaties in Finland en ook buiten Europa met een focus op Noord-Amerika. Energie innovatiebedrijf CEG levert de gepatenteerde technologie. Het bedrijf is erin geslaagd productiefaciliteiten voor biokolen op een dusdanige schaal te ontwikkelen, dat de biobrandstof commercieel gezien een volwaardig en duurzaam alternatief is voor steenkool. CEG heeft al een productiefaciliteit in het Engelse Derby, waar hoogwaardige biokolen worden gemaakt. De nieuwe fabriek in Estland wordt vijf keer zo groot.

Andere deelnemende bedrijven binnen het partnership zijn onder meer Carrier, dat essentiële onderdelen levert voor de productiefaciliteiten en investeringsmaatschappij Momentum

Capital, meerderheidsaandeelhouder van CEG. Daarnaast hebben diverse grote internationale energiebedrijven aangegeven onderdeel te willen worden van het partnership.

De duurzame reststromen biomassa worden via de zogeheten torrefactie-technologie omgezet in biobrandstof. Bij deze technologie wordt de biomassa via een thermisch raffinageproces omgezet in duurzame kolen. Zo ontstaat een relatief goedkope biobrandstof met hoge energiedichtheid. De biokolen in de vorm van pellets kunnen gebruikt worden in traditionele kolencentrales, maar ook in industriële verwarmingsprocessen, gebouwen of stadsverwarming voor woningen en kantoren. In vergelijking met de verbranding van steenkool wordt er per ton biokolen 2,5 ton CO2 bespaard. Bovendien is de energiewaarde hoger en is er minder opslag en transport nodig. Tijdens de productie in de installatie wordt ook nog eens groene stroom en warmte opgewekt.

Het Internationale Energie Agentschap (IEA)noemt torrefactie een veelbelovendetechnologie, al constateerde ze enkele jarengeleden nog dat de investeringen te hoogwaren en de ontwikkeling ervan te langzaamging. Inmiddels noemt het IEAgetorreficeerde biomassa de goedkoopste,minst risicovolle biomassa voor opslag,transport en bewerking en is het tevens debeste vorm van biomassa als wereldwijdecommodity. Het partnership brengt detechniek nu in een stroomversnelling. ErikHuis, CEO van CEG: ,,Wij zijn de enigespeler die deze technologie op commercieeltoepasbare schaal beheerst en daarvan het intellectueel eigendom bezit. Nu met alle partners bij elkaar nemen we de laatste horde om biokolen naar een wereldwijde standaard te heffen. Het zet de deur wagenwijd open om van biokolen een duurzaam bulkgoed te maken, zodat het voor iedereen toegankelijk wordt. Daar is het ons uiteindelijk om te doen. De energiereuzen van deze wereld houden onze stappen nauwlettend in de gaten en vinden inmiddels aansluiting, omdat het een duurzaam alternatief is voor hun gehele keten van fossiele processen.” Tevens voegt Erik Huis toe: “Met de orders en de orders in planning is een totale investering gemoeid van € 350 miljoen.“

Ook Martijn van Rheenen, CEO van Momentum Capital, de investeringsmaatschappij van CEG is verheugd. ,,Met dit partnership hebben we een unieke combinatie om bij te dragen aan zowel de energietransitie op basis van bewezen technologie, als waarde te creëren voor onze investeerders. De productiefaciliteiten in onze Industrial Assets portefeuille worden daardoor zowel aangekocht door de industrie als door professionele institutionele partijen voor het beleggen van waarde en de lange termijn cash flow”, zegt hij.

Boilerplate

About CEG

CEG is an energy innovation company. CEG creates and realises solutions for sustainable energy by processing biomass through torrefaction. It uses sustainable means that are cleaner and less harmful to the environment which replaces unsustainable and expensive resources.CEG's unique torrefaction reactor converts biomass into a range of products such as biochar, biochar dust, biocoal pellets and wood vinegar. CEG's biocoal can then be fired into conventional power plants boilers which is a sustainable alternative to burning conventional fossil coal. The additional benefit of the CEG torrefaction process is the output of syngas that can be used in its syngas generators and directly supply green power.

CEG is a joint venture with leading financial partners: Momentum Capital based in the Netherlands (95%) and Transformative Energy and Materials Capital (TEM Capital) based in Boston (5%). For more information: www.cegeneration.com