Nijmegen,
14
februari
2019
|
07:15
Europe/Amsterdam

Noodklok Acture: te weinig perspectief voor werknemer met psychische klachten

Begeleiding werknemer moet om, met driehoek van deskundigen

Samenvatting

Steeds meer werkenden zitten thuis vanwege psychische klachten. Inmiddels gaat het om 100.000 mensen en het aantal instromers in de WIA neemt nog elke dag toe, met alle kosten van dien voor de samenleving. Inmiddels zijn werknemers met psychische klachten gemiddeld bijna net zo lang uitgeschakeld als medewerkers die uitvallen vanwege levensbedreigende ziekten. Dat kan zo niet langer, meent de Acture Groep, specialist private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland.

Om werkenden met psychische klachten uit de WIA eerder – en vooral: gezond – weer aan het werk te krijgen is een volstrekt nieuwe aanpak nodig, zegt Acture. De organisatie bepleit een werkwijze in een driehoek van deskundigen, te weten de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Met de bedrijfsarts als regisseur kunnen zij samen de belastbaarheid en de mogelijkheden voor werkhervatting van een werknemer goed beoordelen.

Acture komt tot haar voorstel op basis van een analyse van eigen verzuimdata (ruim 173.000 geanonimiseerde dossiers) en publiek beschikbaar onderzoek. De private uitvoerder maakt zich grote zorgen over deze categorie werknemers, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd position paper met oplossingen voor dit vraagstuk.

Goede activering ontbreekt
Leo Bil, Directeur Sociale Zekerheid bij de Acture Groep: “Wij zien dat werknemers met psychische klachten vaak langdurig uit het arbeidsproces moeten stappen. Het ontbreekt aan goede activering. Leidinggevenden vinden het moeilijk om deze werknemers weer aan het werk te krijgen en te begeleiden. De bedrijfsarts kan een veel actievere rol vervullen, maar dat moet dan wel beter in de wet worden geregeld. Nu mag de bedrijfsarts enkel advies geven en ligt er een te grote verantwoordelijkheid bij de leidinggevende. Ons pleidooi: draai dit om en maak de bedrijfsarts de regisseur van het proces van herstel en terugkeer naar de werkvloer.”

CBBS niet pas na twee jaar
Volgens Acture vormen de bepleite maatregelen een noodzakelijke, radicale breuk met de huidige praktijk. Om effectiever te werken aan snelle werkhervatting, moet het zogeheten Claimbeoordelings­- en Borgingssysteem (CBBS) toegankelijk worden voor alle arbeidsdeskundigen en niet alleen voor UWV-­medewerkers. Zo kan in een veel vroeger stadium naar alternatieve oplossingen en werkhervatting worden gezocht.

Noodklok Acture: te weinig perspectief voor werknemer met psychische klachten

14
feb
2019
www.schade-magazine.nl

Veel werknemers hebben psychische klachten

14
feb
2019
www.telegraaf.nl
Boilerplate

Over de Acture Groep
De Acture Groep is een collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Na aanvankelijke focus op de uitzendbranche is de dienstverlening in 2011 uitgebreid naar de andere sectoren van Nederland. Met ruim 80.000 dossiers per jaar is de Acture Groep de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland. De Acture Groep kent onder meer de labels Acture, ActivaSZ, VSZ assuradeuren en Ascot Advies.

Zie ook: www.acturegroep.nl